Identiteit van De Olijfboom

De Olijfboom is een basisschool op islamitische grondslag. Dit betekent dat de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven sterk is geïnspireerd door islamitische normen en waarden. Wij geloven dat de islamitische principes van rechtvaardigheid, barmhartigheid, excellent gedrag en streven naar perfectie in alle handelingen van grote toegevoegde waarde zijn voor onze samenleving.

“Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie.”

4a2fa0_e90120ff51f547858f014c5be5bc758e~mv2

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Op IBS De Olijfboom worden gedragingen en omgangsvormen gevormd door de profetische opvoeding, ook wel ‘’tarbiyah’’ genoemd. Het vertrekpunt daarbij is rechtvaardigheid in alle facetten van omgang en in het leven. Zo zijn pesten, roddelen en liegen allemaal voorbeelden van onrecht wat een ander wordt aangedaan. School breed schenken we hier aandacht aan door onder andere godsdienstlessen, waarin we zorgvuldig gekozen lesmethoden gebruiken.

Verder geven we islamitische identiteit op De Olijfboom onder andere vorm middels;

Openingstijden

4a2fa0_64a2a9140e3447da89cf11b9a7aa02c9~mv2

Diversiteit is een verrijking

IBS De Olijfboom staat open voor iedereen die zich kan vinden in onze manier van werken en met elkaar omgaan. De identiteit van de school vindt zijn oorsprong in het geloven in Allah (de verhevene) en in De Koran. We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen tot een zelfbewuste en zelfstandige moslim. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en adequaat om te gaan met verschillen. Zo zijn wij ervan overtuigd dat diversiteit een verrijking, en vooral een kans is om van elkaar te leren.

‘’O’ mensheid Wij hebben jullie geschapen uit man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen..’’

Klik hier voor het identiteitsbeleid van De Olijfboom.

Tevreden ouders

Aanmelden bij IBS De Olijfboom

Bent u ook een voorstander van de combinatie kwalitatief onderwijs en islamitische identiteit?
Meld uw kind dan vandaag nog aan via onze aanmeldpagina.