Aanmeldingen via de website

Veel ouders hebben er al lang op moeten wachten! Vanaf vandaag staat onze website www.ibsdeolijfboom.nl online en is het mogelijk om uw kind via het aanmeldformulier op de website aan te melden. Hoewel de ruimte voor het eerste schooljaar beperkt zal zijn, hopen we natuurlijk op zoveel mogelijk aanmeldingen! Hoe meer aanmeldingen, des te meer klassen toegewezen kunnen worden voor de volgende periode. Net zoals een olijfboom langzaam groeit en rust en tijd nodig heeft om te bloeien, zo zal ook De Olijfboom rustig groeien tot uw betrouwbare en kwalitatieve onderwijspartner.

Delen is lief